Βία και κακοποίηση

Τετάρτη 23 May 2018

Η κακοποίηση έχει πολλές μορφές, π.χ. φυσική κακοποίηση, συναισθηματική, φυλετική, σεξουαλική – ακόμα και οικονομική. Η κακοποίηση μπορεί να συμβεί σε πολλούς διαφορετικούς χώρους, όπως στο περιβάλλον της πατρογονικής εστίας,  στο συζυγικό σπίτι,  στην εργασία,  στο πανεπιστήμιο,  στο σχολείο. Επίσης περιπτώσεις κακοποίησης και βίας μπορούν να συμβούν σε κάθε φάση της ζωής του ανθρώπου είτε, ως παιδί, νέος, μεσήλικας είτε ως ηλικιωμένος. Την εμπειρία της βίας και της κακοποίησης μπορεί να δεχτεί κάθε άνδρας ή γυναίκα, κάθε τάξης και φυλής.

Κάθε είδους κακοποίηση είναι τραυματική και μπορεί να αφήσει ανεξίτηλα συναισθηματικά τραύματα, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθηση του κακοποιημένου στις σχέσεις του όπως και την ποιότητα ζωής του.

Το θύμα κακοποίησης χρειάζεται να επισκεφθεί ψυχολόγο για να δουλέψουν μαζί την εμπειρία της βίας, παρελθούσης ή τωρινής και να αναζητήσουν τις συνέπειες που έχει η εμπειρία αυτή στην πρόσφατη ζωή του. Μέσω αυτής της αναζήτησης, η θεραπεία θα βοηθήσει στο να αναπτύξει ο αναλυόμενος νέες δυνάμεις για να αντιμετωπίσει το τραύμα του και τα συναισθηματικά επακόλουθα του.
 

Share & Bookmark