Δυσκολίες στις σχέσεις με άλλους ανθρώπους

Τετάρτη 23 May 2018

Οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να αποβούν δύσκολες ακόμα και στις καλύτερες στιγμές.  Μερικές φορές το να σχετιστείς με κάποια άτομα, είτε αυτά είναι ο σύντροφος σου, είτε οι γονείς σου, ή το παιδί σου, ή οποιοσδήποτε άλλος κοντινός συγγενής ή φίλος, μπορεί να σου είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον.

Το πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πώς μας μάθανε να συμπεριφερόμαστε μεγαλώνοντας. Συνεπώς οι πρώτες σχέσεις μας με σημαντικά πρόσωπα όπως οι γονείς, αντανακλούν την συμπεριφορά μας με τους άλλους, σαν ενήλικες. Εξερευνώντας τους πρώιμους δεσμούς μας, μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο που αυτές οι εμπειρίες επηρεάζουν τις αντιδράσεις μας ως ώριμοι άνθρωποι.  Αυτό με την σειρά του θα μας οδηγήσει στην κατανόηση των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε στον τρέχοντα χρόνο.

Share & Bookmark