Θυμός

Τετάρτη 23 May 2018

Συναισθήματα θυμού και οργής μπορεί να δημιουργήσουν στους ανθρώπους ανάρμοστες συμπεριφορές. Κάτω από τα συναισθήματα του θυμού και της οργής ενδέχεται να υποκρύπτονται συναισθήματα φόβου και λύπης.

Αυτά τα συναισθήματα πιθανότατα να διεγείρονται από γεγονότα που μας θυμίζουν παρελθοντικές εμπειρίες αποκλεισμού, απόρριψης, απώλειας ή βιασμού. Ο τρόπος που εκδηλώνεται ο θυμός κάποιου είναι είτε με αντιπαράθεση με άλλους ανθρώπους είτε με πρόκληση κακού στον ίδιο του τον εαυτό. Η αντιμετώπιση αυτή δημιουργεί συναισθήματα και ενέργειες που τελικά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επαγγελματική μας και προσωπική μας ζωή.

Ο ψυχολόγος αξιολογεί πόσο παρορμητικά είναι τα συναισθήματα οργής και θυμού και πόσο δύσκολη η τιθάσευση τους.  Γίνεται λοιπόν προσπάθεια στην διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας να αναπαραχθούν και να γίνουν κατανοητά τα πρότυπα συμπεριφοράς, συναισθημάτων και σκέψεων που οδηγούν σε ανεπιθύμητα ξεσπάσματα.  Η συνειδητοποίηση αυτή , καθιστά τους ανθρώπους πιο ικανούς για μια πιο σωστή διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουν.

Share & Bookmark