Υπηρεσίες ψυχοθεραπείας

Τετάρτη 23 May 2018
Σε μια ατομική ψυχοθεραπεία, ο ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής στοχεύει σε μια θεραπευτική σχέση με τον θεραπευόμενο που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, μέσα σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον,  «συμπ...
Η συμβουλευτική ζεύγους (γάμου) στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια και βοηθάει στην αντίληψη φανερών δυσκολιών και αφανέρωτων ζητημάτων που μπορεί να τους ταλαιπωρούν. Με την καταν...
Τα ομαδικά φαινόμενα, δηλαδή οι συμπεριφορές που εμφανίζονται σε μια κοινωνική ομάδα, είναι συνήθως διαφορετικές από αυτές της ατομικής συμπεριφοράς. Φαίνεται σαν η ομάδα να λειτουργεί σαν καταλύτης σε ορισμένες συμπεριφορές των μ...
Γενικά Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική είναι μια εμπιστευτική διαδικασία ανάμεσα στον ψυχολόγο και τον πελάτη, κατά την οποία ο ψυχολόγος προσφέρει τις επιστημονικές του υπηρεσίες, βάσει των σπουδών και των ειδικών γνώσεων του. Ο ψυχο...