Ψυχοδιάσπαση

Τετάρτη 23 May 2018

Μερικές φορές όταν έχουμε εκτεθεί σε ένα τραύμα, είτε αυτό ήταν ένα ξαφνικό γεγονός, είτε ήταν μια παρατεταμένη εμπειρία, όπως μία παιδική κακοποίηση ή εγκατάλειψη, αναπτύσσουμε την ικανότητα να αποκόπτουμε τον εαυτό μας από τα συναισθήματα που συνδέονται με την τραυματική εμπειρία.

Αν συμβεί κάτι που συνειδητά ή ασυνείδητα μας θυμίσει εκείνες τις στιγμές υπάρχει περίπτωση να αποκοπούμε, δηλαδή να αναπτύξουμε "διπλή προσωπικότητα". Η αποκοπή αυτή στο παρελθόν αποτελούσε μία αποτελεσματική άμυνα για τον παθόντα ενάντια στον πόνο του τραύματος.  Άργότερα ως ενήλικας η άμυνα αυτή αναστέλλει την φυσιολογική λειτουργία της ζωής του, δημιουργώντας συναισθηματική απόσταση μεταξύ αυτού και των άλλων, επηρεάζοντας έτσι τις σχέσεις φιλίας του, ή ακόμα και τις εργασιακές σχέσεις του.

Η επίσκεψη σε ψυχολόγο θα βοηθήσει να ανακαλύψουμε την πηγή και τα αίτια της ψυχοδιάσπασης, βοηθώντας έτσι στην έγκαιρη συνειδητοποίηση της, με αποτέλεσμα να ασκείται στο μέλλον καλύτερος έλεγχος.

Share & Bookmark